🌟🌟𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐓𝐑𝐎̣ 𝐀𝐍 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 🌟🌟
———–✍✍✍————
🕵️‍♀️ 𝗩𝗶̣ 𝗧𝗿𝗶́:
– Nhân viên Kinh doanh
💸 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽
– 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 từ 8.000.000 – 15.000.000đ/tháng
– Đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟑
– Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐁𝐇𝐘𝐓 – 𝐁𝐇𝐗𝐇 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉
– Không chậm lương, không giam lương
🌟 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮:
– Ứng viên từ 18-27 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
– Sử dụng thành thạo máy tính, có kỹ năng giao tiếp thuyết phục
– Có kinh nghiệm sale là một lợi thế
🌟 Mô tả công việc
– Tìm kiếm khách hàng thuê phòng, chốt hợp đồng với khách
– Chăm sóc khách hàng
– Giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng
– Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 hàng tuần
🏢 Đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: 167 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒎, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 5, 𝑮𝒐̀ 𝑽𝒂̂́𝒑
☎️ 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝑪𝑽 𝒗𝒆̂̀ đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒗𝒂𝒏𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈𝒒𝒖𝒂𝒏𝒍𝒚@𝒏𝒉𝒂𝒕𝒓𝒐𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏𝒉.𝒄𝒐𝒎
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'WE ARE HIRING'
Nhấp để gắn thẻ sản phẩm
0
Số người tiếp cận được
1
Lượt tương tác
Điểm phân phối
Quảng cáo bài viết
1
Contact Me on Zalo
0848.852.385